FAQ vækstvirksomheder

Ofte stillede spørgsmål af vækstvirksomheder

I hvilke byer starter Camp Future-forløbet?

Vores Camp Future-forløb kører i Aarhus, Odense og i Faaborg Midtfyns kommune. Det betyder, at man som virksomhed i Østjylland og på hele Fyn kan få løst en udfordring, der kan skabe værdi for virksomheden. Vi optager også akademikere fra alle kommuner, dog undtaget hovedstadsområdet, så ligger jeres virksomhed ikke i de nævnte kommuner, har I stadig mulighed for at deltage på Camp Future.

Koster det noget for vores virksomhed at deltage i Camp Future?

Der er ingen økonomiske udgifter forbundet med at deltage i Camp Future. Dog kræver vi, at I afsætter passende ressourcer/tid til sparring med akademikeren undervejs.

Hvad kræver det af tid og ressourcer for virksomheden at være med på Camp Future?

Hvor meget tid og hvor mange ressourcer I skal afsætte til sparring med akademikeren i løbet af Camp Future-forløbet er altid individuelt, da akademikeren vil være selvkørende. Vi forventer, at I udpeger en kontaktperson i virksomheden, som akademikeren kan sparre med undervejs i forløbet. Dertil anbefaler vi, at kontaktpersonen som minimum har et møde med akademikeren en gang ugentligt, hvor I forventningsafstemmer, drøfter udviklingen af løsningen og stemmer af, at I er på samme spor.

Samtidigt er det et krav, at der er en fysisk plads med et bord og en stol til akademikeren i virksomheden i alle 10 uger.

Hvilke uddannelsesmæssige baggrunde har akademikerne typisk?

På Camp Future arbejder vi målrettet med alle fagligheder. Det er vores erfaring, at enhver faglighed har sine unikke styrker i forhold til erhvervslivet. Vi bringer akademikere i spil i brancher og kontekster, hvor de ikke selv ville søge jobs, og det skaber rigtig gode resultater!

Eksempler på uddannelsesbaggrunde:

 • B.Sc. (f.eks. teknisk videnskab maskin- og produktion; matematik-teknologi).
 • cand.scient. (f.eks. jordbrug, natur og miljø; teknoantropologi).
 • cand.ling.merc. (f.eks. erhvervssprog og international virksomhedskommunikation; kommunikationsdesign; virksomhedskommunikation).
 • cand.mag. (f.eks. kunsthistorie; oplevelsesøkonomi; dansk; historie og religion).
 • cand.merc. (f.eks. SOL, HRM, FIR, INT).
 • cand.techn.soc.
 • cand.theol.
Hvor meget vil akademikeren være i virksomheden?

I de første 6 uger af forløbet vil akademikeren være i virksomheden cirka 2 dage om ugen, hvor vedkommende arbejder på at finde den optimale løsning på jeres udfordring.

Efter de første 6 uger vil akademikeren fortsætte i 4 ugers virksomhedspraktik, hvor vedkommende implementerer løsningen i praksis.

Hvilke typer udfordringer bliver typisk stillet på Camp Future?

På Camp Future arbejder vi med forretningsudvikling som det overordnede tema, og udfordringerne kan derfor være mangeartede.

Typiske udfordringer, som løses af akademikere på Camp Future:

 • Marketingstrategi og implementering af marketingtiltag
 • Eksport- og salgsstrategier
 • Go-to-market strategier
 • Udvikling af KPI-værktøjer
 • Brandingstrategier
 • Grøn omstilling og bæredygtighed
 • … og mange andre.

Kontakt os for at høre mere om, hvilke udfordringer vi kan løse for din virksomhed.

Bliv ringet op af en konsulent

Jeg henvender mig fra: