fbpx

Camp Future bringer ledige akademikere hurtigt i job

Siden 2012 har vi bragt mere end 600 ledige akademikere (bachelorer og kandidater) hurtigt i job. Den hurtige vej fra ledighed til beskæftigelse hedder Camp Future. Vi kan også hjælpe de ledige akademikere i din kommune.

Camp Future er et jobskabende virksomhedsrettet uddannelsesforløb i forretningsudvikling og projektstyring for ledige akademikere (bachelorer og kandidater). Camp Future bringer ledige akademikere i beskæftigelse i små og mellemstore vækstvirksomheder (SMVV) og tilbydes jobcentre som en målrettet jobskabende indsats.

Camp Future blev udviklet i 2012 af professor Claus Nygaard fra CBS og er gennemført mere end 25 gange med succes i hhv. Københavns Kommune, Furesø Kommune, Lollands Kommune og Aarhus Kommune.

Derfor er Camp Future et godt valg for jobcentre

Ifølge den senest tilgængelige ledighedsstatistik stiger den generelle ledighed blandt akademikere fortsat, særligt blandt dimittender, hvor cirka hver femte nyuddannet går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed. For nogle uddannelser er ledighedsperioden op til 18 måneder.

Camp Future reducerer denne ledighedsperiode betragteligt, så ”overlevelseskurven” for ledige knækker langt tidligere. Dette er til gavn for de ledige, for kommunen, for SMVV’erne i kommunens lokalområde, for samfundet som helhed, og det er vi ret stolte af!

Statistikken viser, at kun 9% af deltagerne på Camp Future er fuldtidsledige uden anden aktivitet 12 uger efter deres deltagelse på Camp Future.

Opbygningen af Camp Future

Camp Future er et 10-ugers intensivt, jobskabende uddannelsesforløb bestående af 6 ugers uddannelse i forretningsudvikling og projektstyring samt efterfølgende 4 ugers virksomhedspraktik. Denne kobling af uddannelse og erfaring i praksis er en af grundpillerne i successen med Camp Future. På Camp Future matches hver enkelt ledig akademiker med en virksomhed en-til-en, og allerede fra dag 1 samarbejder den ledige akademiker målrettet med en SMVV for at løse en konkret forretningsudviklingsudfordring. I alle uddannelsens 10 uger er den ledige akademiker tilknyttet virksomheden. Dette giver en unik mulighed for den enkelte til at vise sine evner til at bidrage til forretningsudvikling og vækst i virksomheden.

Derfor virker Camp Future

  • Tilknytning til en SMVV allerede fra første kursusdag giver gejst og selvmestring.
  • Arbejdet med at løse en rigtig udfordring, som er stillet af virksomheden, giver mulighed for at bidrage til virksomhedens forretningsudvikling og vækst.
  • Personprofilering af den ledige bringer selvindsigt og afklaring.
  • Ny jobsøgningsstrategi giver den ledige langt flere jobsamtaler.

Vil du vide mere om, hvad Camp Future kan gøre for de ledige i din kommune?

Kontakt partner, Per Rindebæk, på e-mail: per@nobiles.dk eller telefon: +45 30 62 75 66 og få en uforpligtende snak om, hvordan Camp Future kan hjælpe netop din kommune med at nedbringe ledigheden blandt akademikere.