Kommune

Vi har bragt ledige akademikere i job siden 2012

Camp Future er et jobskabende, erhvervsrettet uddannelsesforløb i forretningsudvikling og projektstyring for ledige akademikere.

Camp Future bringer ledige akademikere i beskæftigelse i små og mellemstore vækst-virksomheder (SMVV’er), og Camp Future tilbydes til jobcentre som en målrettet, jobskabende indsats.

Camp Future blev udviklet i 2012 og er gennemført mere end 30 gange med succes i hhv. Københavns Kommune, Furesø Kommune, Lollands Kommune og Aarhus Kommune.

Camp Future knækker overlevelseskurven

Ifølge den senest tilgængelige ledighedsstatistik stiger den generelle ledighed blandt akademikere fortsat, særligt blandt dimittender, hvor cirka hver femte nyuddannet går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed. For nogle uddannelser er ledighedsperioden op til 18 måneder.

Camp Future reducerer denne ledighedsperiode betragteligt, så ”overlevelseskurven” for ledige knækker langt tidligere. Dette er til gavn for de ledige, for kommunen, for SMV’erne i kommunens lokalområde og for samfundet som helhed.

Opbygningen af Camp Future

Camp Future forløber i 10 uger bestående af 6 ugers uddannelse i forretningsudvikling og projektstyring med efterfølgende 4 ugers virksomhedspraktik. Koblingen mellem uddannelse og erfaring i praksis er en af grundpillerne i successen med Camp Future.

På Camp Future matches hver enkelt ledig akademiker med en virksomhed en-til-en. Allerede fra dag 1 samarbejder den ledige akademiker målrettet med en SMVV for at løse en konkret forretningsudviklingsudfordring. I alle kursets 10 uger er den ledige akademiker tilknyttet virksomheden, og det giver en unik mulighed for den enkelte for at vise sine evner til at bidrage til forretningsudvikling og vækst i virksomheden.

Derfor virker Camp Future så godt

  • DiSC personprofilering af den ledige bringer selvindsigt og afklaring
  • Tilknytning til en virksomhed fra første kursusdag giver gejst og selvmestring
  • Arbejdet med at løse en rigtig udfordring, som er stillet af virksomheden, giver mulighed for at bidrage til virksomhedens vækst
  • Ny jobsøgningsstrategi giver de ledige langt flere jobsamtaler.
0 %
vil anbefale andre ledige akademikere
0 %
vurderer, at de kommer hurtige i job
0 %
siger at Camp Future er et godt/meget godt kursus
0 %
får nye indsigter i egne færdigheder og kompetencer

Effekten af Camp Future

Aarhus Kommune, 2019