Om Camp Future

Om Camp Future

Vi har bragt ledige akademikere i job siden 2012

Om Camp Future

Camp Future er et jobskabende virksomhedsrettet uddannelsesforløb i forretningsudvikling og projektstyring for ledige akademikere (bachelorer og kandidater). Camp Future bringer ledige akademikere i beskæftigelse i små og mellemstore vækstvirksomheder (SMVV) og tilbydes jobcentre som en målrettet jobskabende indsats. Camp Future blev udviklet i 2012 og er gennemført mere end 25 gange med succes i hhv. Københavns Kommune, Furesø Kommune, Lollands Kommune og Aarhus Kommune.

Hvorfor Camp Future?

Ifølge den senest tilgængelige ledighedsstatistik stiger den generelle ledighed blandt akademikere fortsat, særligt blandt dimittender, hvor cirka hver femte nyuddannet går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed. For nogle uddannelser er ledighedsperioden op til 18 måneder.

Camp Future reducerer denne ledighedsperiode betragteligt, så ”overlevelseskurven” for ledige knækker langt tidligere. Dette er til gavn for de ledige, for kommunen, for SMVV’erne i kommunens lokalområde, for samfundet som helhed, og det er vi ret stolte af!

Opbygningen af Camp Future

Camp Future er et 10-ugers intensivt, jobskabende uddannelsesforløb bestående af 6 ugers uddannelse i forretningsudvikling og projektstyring samt efterfølgende 4 ugers virksomhedspraktik. Denne kobling af uddannelse og erfaring i praksis er en af grundpillerne i successen med Camp Future. På Camp Future matches hver enkelt ledig akademiker med en virksomhed en-til-en, og allerede fra dag 1 samarbejder den ledige akademiker målrettet med en SMVV for at løse en konkret forretningsudviklingsudfordring. I alle uddannelsens 10 uger er den ledige akademiker tilknyttet virksomheden. Dette giver en unik mulighed for den enkelte til at vise sine evner til at bidrage til forretningsudvikling og vækst i virksomheden.

Derfor virker Camp Future
  • Personprofilering af den ledige bringer selvindsigt og afklaring
  • Tilknytning til en SMVV allerede fra første kursusdag giver gejst og selvmestring
  • Arbejdet med at løse en rigtig udfordring, som er stillet af virksomheden, giver mulighed for at bidrage til virksomhedens forretningsudvikling og vækst
  • Ny jobsøgningsstrategi giver den ledige langt flere jobsamtaler.

Bliv ringet op af en konsulent

Jeg henvender mig fra: