Opbygning af forløbet for vækstvirksomheder

Opbygning af forløbet

Camp Future forløber i 10 uger bestående af 6 ugers uddannelse i forretningsudvikling og projektstyring med efterfølgende 4 ugers virksomhedspraktik. Koblingen mellem uddannelse og erfaring i praksis er en af grundpillerne i successen med Camp Future.

På Camp Future matches jeres virksomhed med en akademiker 1:1. Allerede fra dag 1 samarbejder akademikeren målrettet med jeres virksomhed for at løse den udfordring, I har stillet. I alle kursets 10 uger er akademikeren tilknyttet jeres virksomhed, og det giver en unik mulighed for, at akademikeren kan udnytte og vise sine evner til at bidrage til forretningsudvikling og vækst i jeres virksomheden.

Uge 1
Camp Future forløb

Virksomhedsudfordring

Jeres virksomhed matches med en akademiker, og I præsenterer akademikeren for en konkret udfordring, som I gerne vil have løst på Camp Future.

Uge 1-2
Camp Future forløb

Markedsanalyse

Akademikeren undervises i forretningsudvikling og projektstyring med fokus på jeres virksomheds marked, leverandører og teknologi. Sideløbende med undervisningen arbejder akademikeren i jeres virksomhed.

Uge 3-4
Camp Future forløb

Kundeanalyse

Akademikeren undervises i forretningsudvikling og projektstyring med fokus på jeres virksomheds kunder og interessenter. Sideløbende med undervisningen arbejder akademikeren i jeres virksomhed.

Uge 5-6
Camp Future forløb

Organisationsanalyse

Akademikeren undervises i forretningsudvikling og projektstyring med fokus på jeres virksomheds organisering. Sideløbende med undervisningen arbejder akademikeren i jeres virksomhed.

Uge 7-10
Camp Future forløb

Praktik og implementering

Akademikeren er i fuldtidspraktik i jeres virksomhed, hvor løsningen på jeres udfordring implementeres og vækstpotentialer indfries.

Bliv ringet op af en konsulent

Jeg henvender mig fra: