J. Hvidtved Larsen: Kvalitetssikring i Canea

J. Hvidtved Larsen: Systematisk kvalitetssikring i Canea

J. Hvidtved Larsen deltog i Camp Future med ønsket om at systematisere kvalitetssikringen i virksomhedens produktion. Virksomheden havde forinden påbegyndt processen med at dokumentere håndtering af kemikalier og andre miljødata og fik hjælp til arbejdet fra Marie, både under selve Camp Future-forløbet og i en efterfølgende projektansættelse.

Målsætning om ISO-certificeringer

Formålet med at kvalitetssikre produktionen i virksomheden var at sikre gode vilkår for medarbejderne, som i arbejdet med at producere slamsugere skulle håndtere forskellige kemikalier. Under kemikalier forstås en lang række produkter såsom bl.a. maling og sæbe, som lovgivningsmæssigt er underlagt strenge krav om håndtering og dokumentation. En tilfredsstillende indsats på området kunne give J. Hvidtved Larsen flere eftertragtede ISO-certificeringer, som både vidner om at virksomheden værdsætter medarbejdernes sikkerhed og virksomhedens miljømæssige profil højt.

I samarbejde med virksomhedens kvalitetschef bidrog Marie Ørom Braad Mathiasen til at indføre og gennemføre forskellige procedurer til kvalitetssikring i IT-systemet Canea. Maries uddannelsesmæssige baggrund er en kandidatgrad i kinastudier fra Aarhus universitet, så Marie satte sig ind i den pågældende lovgivning undervejs.

Camp Future-konsulentens arbejde…

Ønskerne og kravene til en bæredygtig profil påvirkes både af interne og eksterne faktorer i en virksomhed, bl.a. af kundernes ønsker og af lovgivningen.

Har I en udfordring, I vil have løst? Læs mere om Camp Future.

Kvalitetssikring kræver dokumentation

At håndtere maling, sæbe og andre kemikalier korrekt er ikke alene nok til at opnå de eftertragtede ISO-certificeringer. At dokumentere processen og opbevare alle data korrekt er endnu et af kravene for at efterleve ISO-standarderne. Marie hjalp med at sikre, at alle kemikalier var registret korrekt og at den nødvendige information om indholdsstoffer, sikkerhedsinstrukser m.m. var registreret i det særlige kvalitetssikringssystem, Canea.

De samme krav gør sig gældende i forhold til at sikre og dokumentere at medarbejderne besidder de nødvendige kompetencer til forskellige opgaver, f.eks. at truckførerne har gyldige truckcertifikater.

Kvalitetssikring skal dokumenteres for at efterleve ISO-standarderne.

En bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

ISO-certificeringer gavner en virksomhed på flere niveauer. Foruden at signalere til omverden at virksomheden prioriterer deres medarbejderes sikkerhed og trivsel højt, så er ISO-certificeringer også et signal om en virksomhed, som tager ansvar for sit miljømæssige aftryk. Korrekt håndtering og dosering af kemikalier var blot et af elementerne i J. Hvidtved Larsens kvalitetssikringsstrategi. Arbejdsmiljø- og miljømæssige hensyn har en afsmittende effekt på andre områder såsom rekruttering, medarbejdertilfredshed samt virksomhedens øvrige CSR-indsatser.  

Sådan så Maries projektplan ud for arbejdet hos J. Hvidtved Larsen.

Oplæring i kvalitetssikringssystemet Canea

Foruden at deltage i datahåndtering og dokumentation, så deltog Marie også i selve oplæringsprocessen af måleansvarlige medarbejdere, som på sigt skulle lære at registrere de anvendte kemikalier. Ved at oplære flere medarbejdere til at registrere de nødvendige data i systemet kunne J. Hvidtved Larsen spare arbejdstimer, sammenlignet med hvis en medarbejder fra kvalitetssikringsafdelingen regelmæssigt skulle tage ud til virksomhedens fire afdelinger for at registrere de nødvendige data. Marie udarbejdede de nødvendige manualer til formålet på både dansk og engelsk.

Få jeres udfordring løst af en Camp Future-konsulent. Læs mere om Camp Future.

Om J. Hvidtved Larsen

Hvidtved Larsen producerer slamsugere og har længe haft fokus på at gøre virksomheden mere bæredygtig ved at reducere bl.a. vand- og strømforbrug, både i deres produktion og i driften af deres maskiner. Støjforurening er et af virksomhedens andre fokusområder, hvor elektrificerede maskiner afløser konventionelle og mere støjende motorer. Slamsugerproducent J. Hvidtved Larsen og fejemaskineproducent Beam er efterfølgende fusioneret og hedder i dag Bucher Municipal.

Geografi: Silkeborg
Antal medarbejdere: +100
Salg til: Kommuner

Bliv ringet op af en konsulent