Kunsthistorikeren med sans for kvalitetssikring

Kunsthistorikeren med sans for kvalitetssikring

For Steen Andersen har Camp Future været en mulighed for at få ny inspiration og for at afprøve sig selv i en privat virksomhed. Han har været virkelig glad for samarbejdet med Stærmose Industry, og blev samtidigt bekræftet i de muligheder, en opdatering af ens akademiske baggrund giver. I dag arbejder han som informationsspecialist hos AU Library Arts, men ser tilbage på forløbet hos Camp Future som både lærerigt og udviklende.

Stærmose Industry og Steen Andersen

På spørgsmålet om sit personlige udbytte af Camp Future, svarer Steen prompte: ”I kort form vil jeg sige: dedikerede mennesker og god energi. Der var medkursister, som man kunne spejle sig i, lære nyt af og netværke med. Der var også meget kompetente arrangører/undervisere, som evnede at levere god undervisning og løbende projektstyring, men frem for alt sørgede for at opretholde en god energi og en optimistisk tone hele vejen gennem kurset”. 

Kommunikation, formidling og projektledelse er blandt Steens kompetencer, og derfor blev han hurtigt matchet med Stærmose Industry. De havde behov for mere systematisk arbejde med kvalitetssikring af produkter samt udvikling af kunderelationer. Med Camp Futures vidensbaserede tilgang kommer man hurtigt i gang med at skabe værdi for virksomheden, mener Steen.

”Der var et ret højt akademisk niveau, hvor vi blev præsenteret for let anvendelige modeller, teorier og relevante analytiske redskaber. Med andre ord havde man faktisk en mulighed for at behandle virksomhedens reelle udfordringer og skabe en løsning, de ikke selv ville være nået frem til.” – Steen H. Andersen

Hvad vil du give af gode råd til andre jobsøgende?

”Man skal gøre alt, hvad man kan for at skabe et netværk omkring sig, der kan støtte og hjælpe – for man er i en udsat position. Og så skal man føle sig handlekraftig frem for magtesløs. Det er vigtigt at have mange forskellige værktøjer og strategier i posen, og få søgt inspiration, når man er ved at løbe tør for energi og ideer. Jeg synes, at Camp Future udmærker sig ved på en ordentlig måde at give noget til både det faglige og menneskelige aspekt.”

Bukketillæg for kantpresse