Styromatic: Reducér produktionsomkostninger med 20%

Styromatic Electronic: Reducér omkostninger med 20%

Procesoptimering handler om at gøre tingene smartere. Mohamad reducerede produktionsomkostningerne til flere delkomponenter fra et populært produkt hos Styromatic med 20%.

Reducerede spildtid i produktionen

Styromatic Electronic ønskede at reducere pris og leveringstid på et konkret produkt for at efterkomme kundernes efterspørgsel. Mohamad Shagilian Mohamads opgave var derfor at reducere produktionsomkostningerne med 20% på flere delkomponenter til produktet.

Mohamad er uddannet indenfor Operations Management og Supply Chain Development fra Odense Universitet, og han løste udfordringen ved at synliggøre og minimere spildtid i produktionen.

Har I en udfordring, I vil have løst? Læs mere om Camp Future.

Camp Future-konsulentens arbejde…

Hvilke processer skaber værdi?

Det vigtigste under en procesoptimering er at minimere produktionstid, som ikke skaber værdi. En værdiskabende proces er når medarbejderne bearbejder komponenterne, f.eks. ved at lodde, samle eller forme dem.

Svaret på, hvilke processer, der skaber værdi, fik Mohamad ved at lave en værdistrømsanalyse. Det er et værktøj som anvendes til at visualisere processer i produktionen, samt hvor lang tid de forskellige processer tager. Analysen giver med andre ord et øjebliksbillede af, hvordan virksomhedens ansatte bruger deres tid.

Ved at lave en analyse både før og efter optimeringsprocessen tydeliggjorde Mohamad, hvor og hvordan han havde sparet Styromatic Electronic dyrebar tid i produktionen.

Få jeres udfordring løst af en Camp Future-konsulent. Læs mere om Camp Future.

Hvilke processer kan optimeres?

Processer, som kan optimeres, spænder vidt, og selv små ændringer kan give store besparelser på den lange bane. Det handler om at eliminere de processer i produktionen, som ikke skaber reel værdi.

Hvis en medarbejder skal bruge flere timer på at pakke delkomponenter ud af plasticposer, så kan virksomheden spare mandetimer ved at bede deres leverandør om at undlade plastikposerne. Nu skal delkomponenten blot tages op af kassen, når den skal bruges i produktionen. Selvom det ikke er produktionsarbejde at pakke komponenter ud af plastikposer, så koster arbejdet stadig virksomheden mandetimer, dog uden at generere reel værdi.

At håndlodde er et tidskrævende arbejde. Især, hvis andre komponenter skal loddes på i en loddeovn efterfølgende. Nogle komponenter skal dog holdes på plads, imens de loddes. Hertil designede Mohamad en 3D-printet holder, som kunne holde komponenten på plads, imens den blev loddet i loddeovnen. Nu kunne alle komponenter loddes sammen på én gang, hvilket sparede mange timers håndlodning af hver enkelt komponent.

Et andet eksempel kan være at fokusere på opstillingstiden af maskiner. Her er det afgørende, at driften af operatørbetjente maskiner forstyrres mindst muligt. Afbrydelser som frokostpauser, vedligeholdelse og især opstillinger mellem produktskift kan påvirke effektiviteten. Her har Mohamad arbejdet med at stabilisere og reducer opstillingstiderne. Værdistrømsanalyser og værktøjet SMED kan effektivisere tunge opstillingstider med helt op til 60-70%.

Hvor kan virksomheder opnå besparelser?

De største besparelser opnås i produktioner med en stor volumen. Styromatic Electronic producerer årligt 40.000 af den samme komponent, og derfor var det muligt at reducere spildtiden i produktionen med 20%. Procesoptimering handler ikke om at arbejde hurtigere, men derimod om at arbejde smartere.

Det er særligt centralt at reducere den tid, hvor medarbejderne bearbejder produkter, hvor virksomheden kan spare mandetimer. Alle mandetimer skal tages i betragtning. Bruger medarbejderne unødig tid på at flytte eller udpakke komponenter under produktionen, så er der ofte mange timer at spare.

Styromatic om samarbejdet

Det fungerede rigtig godt, at Mohamad skiftevis fik undervisning og coaching sideløbende med at han arbejdede hos os under Camp Future-forløbet, forklarer Anders. Det gav projektet en god fremdrift, både som en kickstart og til at understøtte samarbejdet, uddyber han.

For Anders vægtede det særligt høj, at Camp Future varetog rekrutteringsdelen og foretog et grundigt 1:1 match med udgangspunkt i virksomhedens udfordring. Det gav ham tiltro til at Styromatic Electronic ville blive matchet med en kompetent konsulent. Min erfaring er, at Camp Future er et effektivt forløb for en ledig akademiker til at vise, hvad han eller hun kan udrette i en virksomhed, og jeg vil anbefale andre virksomheder at give en ledig akademiker en chance, opfordrer han. 

Anders roser Mohamad for at gå ind i projektet med stor motivation og som en naturlig forlængelse af teamet, både på et personligt og professionelt plan. Man kan sagtens være kompetent og motiveret, selvom man er ledig, konkluderer han. 

Om Styromatic Electronic

Styromatic Electronic producerer elektroniske produkter og styresystemer, som bruges I mange forskellige produkter såsom røgdetektorer, boblebade og vindmøller. Foruden at producere elektroniske enheder, så tilbyder Styromatic Electronic også at udarbejde prototyper samt at varetage indkøb af komponenter og tests af de færdige produkter.  Virksomheden har afdelinger i både Danmark og Thailand.

Geografi: Odense
Antal ansatte: 62 (+ 120 personer i Thailand)
Salg til: B2B

Bliv ringet op af en konsulent