Trancit: Styrk vores online kunderejse

Trancit: Styrk vores online kunderejse

Udbred kendskabet til os via online markedsføring. Sådan lød udfordringen fra Trancit, som leverer socialfaglige ydelser og finder boliger til udsatte borgere. Kunderne er kommuner, som køber støttetimer og hjælp til at finde et passende botilbud til borgere, hvis situation er særligt udsat. Resultatet blev bl.a. en re-lancering af Trancits hjemmeside.

En unik serviceydelse

I en konkurrentanalyse stod det hurtigt klart, at Trancit adskiller sig fra konkurrenterne i form af deres ydelser, og at netop hjælpen til at finde en bolig er unik for virksomheden. Derfor blev det også Mies anbefaling at fremhæve netop denne del-ydelse i Trancits kommunikation, og det er nu blevet et centralt element på bl.a. på forsiden af hjemmesiden.

Denne udfordring er løst af Mie Priess Loft, som har en kandidatgrad i Læring og Forandringsprocesser, samt arbejdserfaring fra det socialfaglige område.

Camp Future-konsulentens arbejde…

Har I en udfordring, I vil have løst? Læs mere om Camp Future.

Tydeligt budskab om kerneydelser

Mie arbejdede fortløbende med at pointere hvor i kommunikationen Trancit kunne tydeliggøre budskabet om deres ydelser. Målet var at fremhæve kerneydelserne og skabe genklang i al kommunikation og markedsføring.

Mie udførte en kvalitativ kundeundersøgelse blandt sagsbehandlere for at blive klogere på deres ønsker og behov før og under processen med at vælge en leverandør af socialfaglige ydelser til en borger. Interviewene gav fornyet indsigt i, hvordan Trancit kan lette arbejdet for sagsbehandlerne ved at skræddersy deres kommunikation til sagsbehandlernes behov og den interne beslutningsproces i kommunen.  

Resultatet blev bl.a. en re-lancering af Trancits hjemmeside.

En usædvanlig kunderejse

For at sikre en effektiv kommunikationsindsats kortlagde Mie kunderejsen for virksomhedens kontaktpersoner hos kommunen. Her fik Trancit overblik over virksomhedens såkaldte touch points med deres kunder – et værdifuldt redskab til at vælge medier og budskaber i en markedsføringsstrategi.

Undersøgelsen gav svaret på, hvor Trancit kunne øge sin indsats, samt hvor det ville være mest udbytterigt at intensivere deres kommunikation. Kunderejsen var særligt nyttig, fordi kommunens sagsbehandler og beslutningstageren ikke er den samme person, og det blev en vigtig pointe i arbejdet med at udforme Trancits informationsmateriale.

Services kræver tryghed og viden

Som servicevirksomhed skal man være særligt skarp på at beskrive sit produkt for at give køberen den fornødne tryghed omkring produktet. For at tydeliggøre indholdet af Trancits serviceydelser gennemførte Mie, i samarbejde med Trancits udviklingskonsulent, en optimeringsproces af virksomhedens hjemmeside.

I arbejdet med at optimere indhold og navigation på hjemmesiden havde Mie opgaver såsom at researche, idegenerere og rådgive om forskellige ændringer. Altid med kommunernes behov for øje, så tekst og indhold fik rette fokus, placering og fremtoning.

Særligt vigtigt var det at holde tekst og andet kommunikationsmateriale i Trancits ånd, både med respekt for virksomhedens socialfaglige ydelser og for borgerne, som modtager dem.

Gav projektet energi og fremdrift

For Trancit var det afgørende, at Mie ikke blot var en ekstra ressource. Hun kunne bidrage med ekstra energi og fremdrift, netop fordi et Camp Future-forløb er tilrettelagt med skiftevis undervisning, sparring og arbejdsdage hos virksomheden. Mie kom med friske øje på et udviklingsprojekt, som havde stået stille i en længere periode, og hendes databaserede input gjorde det lettere at komme videre i projektet og tage de nødvendige beslutninger.

”Mie var ikke blot en ekstra ressource, hun bidrog også med energi og fremdrift til projektet. Mie var oprigtigt nysgerrig på virksomheden og udviste stort engagement og initiativ”

Foruden en ekstra arbejdskraft, så oplever mange virksomheder at en Camp Future-konsulent bidrager med en særlig energi og et målrettet mindset om at løse udfordringen indenfor forløbets 10 uger. Det afspejler sig i Camp Future-konsulenternes arbejde, som er præget af struktur, oprigtig nysgerrighed og et brændende engagement.

Få jeres udfordring løst af en Camp Future-konsulent. Læs mere om Camp Future.

Om Trancit

Trancit leverer services til kommuner i form af støttetimer til særligt udsatte borgere samt hjælp til at finde passende boliger. Som leverandør af en socialfaglig ydelse er etiske aspekter særligt vigtige for virksomheden, hvilket også skal afspejle sig i Trancits kommunikation. Det er afgørende for kvaliteten af Trancits ydelser at al støtte og rådgivning tilpasses den enkelte borger, og det sætter ikke mindst sit præg på virksomhedens tekst- og billedmateriale.

Geografi: Aarhus 
Antal ansatte: 18
Salg til: Kommuner

Bliv ringet op af en konsulent